Monday, April 27, 2009

Hiduplah Bersama Ulama'..


Kali ini anjang mengenengahkan isu mengenai penghayatan suasana ilmu makin berkurang..anda sendiri mengetahuinya..

Cuba tanya pada diri..mampukah kita sentiasa dalam majlis ilmu pada setiap malam...jika ya..alhamdulillah..kita sudah mewujudkan suasana ilmu.. jiika tidak..alangkah malangnya kita... namun sekurang-kurangnya janganlah sampai 40 hari kita tidak berada dalam majlis ilmu.. maka akan keraslah hati kita nanti..

Oleh itu...pakat-pakat meramaikan majlis ilmu dan yakinlah.. kita sentiasa berada dalam rahmat Allah S.W.T... Insya-Allah..

Maka siapakah pula ulama' itu? Sehingga kini banyak perbezaan pendapat dalam menilai siapakah para ulama' itu. Sehingga perlu dijelaskan mengenai hakikat diri para ulama itu sendiri.

Untuk itu kita akan merujuk kepada penjelasan daripada para ulama Salafus Soleh dan orang-orang yang menelusuri jalan mereka. Kata "ULAMA'" itu sendiri merupakan bentuk jama' dari kata "‘ALIM", yang ertinya orang yang mempunyai ilmu.

Untuk mengetahui siapakah ulama itu, kita perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan "ILMU" dalam istilah syara', kerana kata "ILMU" dalam bahasa yang berlaku sudah sangat meluas. Maka makna "ILMU" dalam syara' lebih khusus iaitu mengetahui kandungan Al Qur’anul Karim, Sunnah Nabawiyah dan ucapan para sahabat dalam menafsirkan keduanya (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dengan mengamalkannya dan menimbulkan "KHASYIYYAH" (takut) kepada Allah.

Imam Asy-Syafi’ie berkata:

“Seluruh ilmu selain Al Qur’an adalah hal yang menyibukkan kecuali hadis dan fiqh dan memahami agama. Ilmu adalah yang terdapat padanya "HADDASANA" (telah mengkhabarkan kepada kami - yakni ilmu hadis) dan selain daripadanya adalah bisikan-bisikan syaitan.”

Ibnu Qoyyim menyatakan:

“Ilmu adalah kata-kata Allah, kata-kata Rasul-Nya, kata-kata para sahabat yang tiada perselisihan di dalam akal yang sihat padanya.”

(Al-Aqidah Asy-Syar’iyah: 119-120)

Dari penjelasan makna "ILMU" dalam syara', maka orang alim atau "ULAMA'" adalah orang yang menguasai ilmu tersebut serta mengamalkannya dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala . Oleh kerana, dahulunya sebahagian ulama menyatakan "ULAMA'" adalah orang yang mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengetahui perintah-Nya.

Ulama' adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengetahui batasan-batasan syariat-Nya serta kewajipan-kewajipan terhadap-Nya.

Rabi’ bin Anas menyatakan :

“Barangsiapa yang tidak takut kepada Allah bukanlah seorang ulama.”

Allah S.W.T. berfirman yang maksudnya:

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama .”

(Surah al-Fatir: 29)

Kesimpulannya, orang-orang yang menjadi rujukan dalam masalah ini adalah yang berilmu tentang kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta ucapan para sahabat. Dialah yang berhak berijtihad dalam hal-hal yang baru.

(Ibnu Qoyyim, I’lam Muwaqqi’in 4/21, Madarikun Nadhar : 155)

Ibnu Majisyun, salah seorang murid Imam Malik mengatakan:

“Dahulu (para ulama) menyatakan, ‘Tidaklah seorang itu menjadi Imam dalam hal fiqh sehingga menjadi imam dalam hal Al Qur’an dan Hadis dan tidak menjadi imam dalam hal hadis sehingga menjadi imam dalam hal fiqh.”

(Jami’ Bayanil ‘Ilm: 2/818)

Imam Syafi’e menyatakan:

“Jika datang sebuah perkara yang musykil (iaitu perkara yang rumit) jangan mengajak musyawarah kecuali orang yang terpercaya dan berilmu tentang AL-KITAB (Al-Qur'an) dan AS-SUNNAH, ucapan para sahabat, pendapat para ulama’, QIYAS dan BAHASA ARAB."

(Jami’ Bayanil ‘Ilm: 2/818)

Merekalah ulama yang hakiki, yang bukan sekadar pemikir haraki, muballigh, penceramah, aktivis gerakan dakwah, ahli membaca kitabullah, ahli taqlid dalam madzhab fiqh dan bukan pula ulama suu’ (jahat) atau daripada ahlil bid’ah. Tapi mereka adalah ulama' hakiki yang istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ya, memang sukar sekali untuk menjawab soalan yang bertanya siapa ulama’ sebenar, kerana ulama’ tidak mempunyai identiti zahir yang boleh dikesan oleh pancaindera,seperti paderi bagi agama Kristian dan sami bagi kepercayaan Buddha atau Hindu.

Tidak ada lambang tertentu atau pakaian khusus yang membezakan antara ulama’ dengan golongan yang bukan ulama’. Juga tidak ada tanda-tanda istimewa yang meletakkan mereka maksum,suci atau kudus.

Kesulitan ini timbul kerana di akhir-akhir ini ada orang yang tidak lagi menilai ulama’ berteraskan kepada ilmu, akhlak, kesolehan, kewarakan dan ketakwaannya. Tetapi lebih cenderung menamakan ulama’ itu semata-mata kepada mereka yang berkelulusan tinggi dari pusat pengajian tinggi Islam atau mereka yang bekerja dalam jabatan-jabatan yang berhubungan dengan urusan pentadbiran agama.

Paling anehnya terdapat juga mereka yang melabelkan ulama’ itu pada mereka yang dapat mencipta imejnya melalui pemakaian. Di samping itu mereka yang berpidato dengan membaca ayat-ayat al-Quran dan Hadis dalam ucapannya juga dianggap sebagai ulama’.
Kecenderungan seumpama ini menyebabkan timbulnya kekeliruan tentang pengertian dan konsep ulama’ sebenar sehingga “madlul” ulama’ menjadi kabur. Lebih-lebih lagi apabila ada pihak-pihak tertentu yang gigih memperalatkan institusi ulama’ bagi kepentingan diri.

Sebelum ini tidaklah sepayah hari ini untuk mengenali ulama’. Walaupun tidak ada seorang di kalangan mereka yang mendakwa dirinya sebagai ulama’, tetapi mereka dikenali dan diiktiraf umum sebagai ulama’.

Pengiktirafan yang diberi adalah kerana ilmunya yang memberi manfaat, tutur katanya meninggalkan kesan yang segar, buku-buku dan hasil penulisannya tersebar luas dan akhlaknya menarik. Mereka adalah penegak perkara-perkara baik (makruf) dan penghalang segala keburukan (mungkar) yang meliputi mungkar, kejahilan, kemiskinan, kemunduran dan segala bentuk kelemahan.

Mereka adalah golongan yang selaras dengan apa yang disebutkan oleh al-Quran sebagai golongan yang paling takut kepada Allah. Firman Allah S.W.T bermaksud:

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah ulama’. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.

(Al-Fatir : 28)

Ertinya ulama’ itu adalah golongan yang gemar kepada apa yang diredhai Allah dan jauh daripada apa yang dimurkaiNya. Mereka adalah contoh teladan atau obor masyarakat.

Syeikh Mustapha Masyhur dalam bukunya, “Al-Qiadah Wal-Jundiyah” telah mencatatkan beberapa ciri yang patut ada pada seseorang yang bergelar ulama’. Antaranya:

1) Sentiasa mengharapkan keredhaan Allah.
2) Jauh daripada penyakit hati yang dapat menghancurkan amal usahanya, seperti riya', sombong dan sebagainya.
3) Berperangai penyantun, kasih sayang, lembut dan ramah.
4) Suka bersahabat dengan semua orang tanpa memilih orangnya.
5) Benar dalam kata-kata, perbuatan dan juga sikapnya.
6) Pemaaf dan mampu menahan marah.

Di samping itu ada pula golongan yang membuat ukuran ulama’ dari sudut kepentingan diri dan puak. Ulama’ yang tidak dari golongannya dikatakan jahil dan bukan ulama’.

Mungkin si A itu benar-benar alim orangnya, dapat memahami kitab-kitab tradisi, dapat membaca tuntutan masa dan kehendak tempat dan ramai pula murid yang berguru dengannya. Tetapi jika pandangan dan fikirannya tidak sealiran dengan golongan tertentu, maka alimnya si A itu tidak diberi pengiktirafan oleh golongan yang berkenaan.

Jika si A ini tidak alim orangnya, tidak pernah belajar agama, tetapi berimej agama dan petah berbicara agama, maka ulama’lah dia.

Terdapat segelintir masyarakat terpengaruh dengan mereka yang dikatakan sebagai ulama’ sehingga ada perkara yang mungkar menjadi makruf manakala yang makruf menjadi mungkar.

Mereka tidak tahu membezakan antara ulama’ sebenar yang dikatakan sebagai pewaris Nabi dengan orang yang berlakon sebagai ulama’ atau yang mencari habuan dunia
semata-mata.

HIDUPLAH BERSAMA ULAMA HAKIKI...AKAN TERPANDULAH HDUP KITA!!!

Wallahu a’lam.

0 bisik bicara untuk @NjaNG: