Monday, May 11, 2009

As Subhu Bada.. Cahaya Subuh...


As-Subhu Badaaa... Min Tol ’atihiiiiii..
Wal-Lailu Dajaaaaaa... Min Wafrotihiiii..

As-Subhu Badaa Min Tol ’atihii..
Wal-Lailu Dajaa Min Wafrotihii..


As-Subhu Badaa Min Tol ’atihii..
Wal-Lailu Dajaa Min Wafrotihii…


Allah... Allah Allah
Allah... Allah Allah

Allah... Allah Allah
Allah... Allah Allah

Fa Aqar-Rusulaa... Qadlan Maula...
Ahdas Subula... Li Jalaalatihi...

Kerasulan diakui... kerana kelebihan...
Ketinggian membawa... ke jalan kebenaran...


As-Subhu Bada Min Tol ‘atihi...
Wal-Lailu Daja Min Wafrotihi...


Allah... Allah Allah
Allah... Allah Allah

Azkan Nasabiii... Aa’lal Hasabi...
Kullun Arobi... Fi Khidmatihi...

Keturunan yang baik, keturunan mulia...
Semua kaum arab, mengikutinya…

As-Subhu Bada Min Tol ‘atihi...
Wal-Lailu Daja Min Wafrotihi...

Allah... Allah Allah
Allah... Allah Allah

Jibriilun Ataal Lailata Isra’...
War-Rabbu Daaha.. Kulli Sidratihi...


Jibril pun datang di malam isra’
Tuhan membawanya.. sebagai pengalaman…


As-Subhu Bada Min Tol ‘atihi
Wal-Lailu Daja Min Wafrotihi

Allah... Allah Allah
Allah... Allah Allah

Fa Muhammaduna... Huwa Sayyiduna...
Fa Li ‘izzu Lana... Bi-ie-syaarotihi...

Muhammad penghulu kami..
Kemuliaan bagi kami… kerana hidup, bersama-samanya...


As-Subhu Bada Min Tol ‘atihi...
Wal-Lailu Daja Min Wafrotihi...

Allah... Allah Allah
Allah... Allah Allah

Allah... Allah Allah
Allah... Allah Allah

As-Subhu Bada Min Tol ‘atihi..
Wal-Lailu Daja Min Wafrotihi..

Allah... Allah Allah
Allah... Allah Allah

Allah... Allah Allah
Allah... Allah Allah

0 bisik bicara untuk @NjaNG: