Friday, December 16, 2011

Khutbah Jumaat : 16 Dis 2011Khatib : Haji Daud bin Haji Yusoff


Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin..
Subhanahu Wa Ta'ala, wa'dut Thoi'ien bi Jannaatin Na'im..
Wa tawa'adal 'Aashiin bin Naaril Jahiim..


Wa asyhadu An Laa Ilaha Illallah Al-Qoo-il.... ila Aakhir..

Amma Ba'du, 
Faya 'ibaadallah.. ittaqullah... uu-shiikum wa iyya-ya bitaqwallah..
Faqad faa-zal muttaquun..

Sidang Jumaat yang dihormati. Marilah bersama-sama kita bertaqwa kepada Allah S.W.T. dengan sebenar-benar taqwa. Ini kerana, taqwa bukanlah sekadar pengakuan dengan lisan sahaja tetapi dinilai yang sebenar-benarnya di sisi Allah S.W.T. ialah dengan melaksanakan di atas pengakuan itu dan meninggalkan segala larangan-Nya semata-mata kerana Allah S.W.T.. Mudah-mudahan, kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di Akhirat.

Sidang Jumaat sekalian..

Mimbar hari ini menyeru agar kita senantiasa bertaqwa kepada Allah S.W.T. dengan sebenar-benarnya, iaitu menjalankan segala suruh perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Tajuk Khutbah hari ini ialah : KEPENTINGAN MAKANAN YANG HALAL KEPADA UMAT ISLAM

Menurut sepertimana firman Allah S.W.T dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke 68..

Yang bermaksud : "Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikut jejak langkah Syaitan kerana sesungguhnya Syaitan itu musuh yang terang nyata bagi kamu"

Sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui.. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan yang halal itu. Makanan yang halal membawa maksud : Makanan yang diproses daripada sumber-sumber yang halal. Para Ulama' telah menggariskan makna makanan yang halal dengan beberapa sifat.

Pertama : Makanan yang halal yang boleh dikatakan halal apabila yang membuatnya itu terdiri dari kalangan umat Islam.

Kedua : Makanan yang dihasilkan itu adalah daripada sumber-sumber yang halal sama ada berupa wang ringgit ataupun dari bahan-bahannya.

Ketiga : Makanan yang dihasilkan itu perlu mempunyai roh Islam yang datang daripada umat Islam itu sendiri. Sekiranya makanan itu datang daripada kaum Kafir. Maka makanan itu mempunyai roh Kafir di dalamnya.

Oleh itu, saban hari di dalam akhbar-akhbar tempatan mendedahkan masalah-masalah yang timbul, yang melibatkan makanan harian kita.. Antaranya, masalah ayam yang disuntik atau tidak disembelih mengikut landasan syari'at dan masalah "Mee Darah" (iaitu mee yang diuli dengan sejenis bahan kimia yang merbahaya) dan masalah kacukan antara kambing dengan serigala atau dengan kaedah GMO (penggunaan benih tiruan) dan seumpamanya.

Apabila tersebarnya perkara-perkara sebegini, kita harusnya peka sewaktu membeli-belah.. Kita hendaklah pastikan apa yang hendak dibeli itu adalah merupakan makanan yang halal bagi mengelakkan prasangka yang buruk. Lebih baik kita mengutamakan barangan keluaran Bumiputra dan yang mempunyai logo halal daripada pihak JAKIM..

Sering diperkatakan di negara kita bahawa ingin menjadikan Malaysia sebagai Hub Halal Dunia. Rentetan itu, maka seharusnyalah kita sebagai umat Islam di Malaysia memainkan peranan dan mengambil peluang ini untuk mencebur diri dalam perusahaan makanan bagi memperbanyakkan hasil barangan keluaran umat Islam.

Merujuk kepada ayat yang saya bacakan di awal tadi, Allah S.W.T. menyeru umat Islam agar memakan sesuatu makanan yang halal lagi suci.

Fikirkanlah, sebagaimana kajian yang dilakukan secara saintifik membuktikan bahawa setiap makanan itu mempunyai roh sekiranya ia dihasilkan oleh umat Islam. Sudah pasti, roh keIslaman akan menjelma di dalam makanan tersebut. 

Sidang Jumaat yang dikasihi..

Mengapa kita perlu makan makanan yang halal lagi suci. Ini kerana, makanan yang halal dan baik akan memberi zat untuk kesihatan tubuh badan. Kesannya, ia akan menguatkan dan menyihatkan anggota badan akan sentiasa mampu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Hasilnya menjadikan umat Islam menjalinkan hubungan yang baik sesama mereka serta mengelakkan perasaan hasad dengki.. Malah melahirkan akhlaq terpuji dan melahirkan umat Islam yang kuat pegangan aqidahnya.

Sidang Jumaat yang berbahagia..

Perlu diingatkan bahawa makanan yang ingin kita miliki mestilah hasil daripada jalan yang dihalalkan oleh Allah S.W.T. sepertimana terdapat pada ayat ke 29, surah An-Nisa' :

Yang bermaksud : "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan kecuali dengan jalan yang perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu berbunuh-bunuh sesama sendiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengasihi kamu".


0 bisik bicara untuk @NjaNG: