Sunday, July 5, 2009

Saksikan Bahawa Aku Seorang Muslim...


Menjadi seorang Muslim adalah ibarat menjadi sehelai kain putih bersih. Lalu Allah S.W.T akan mencelupnya menjadi warna ketegasan, kesejukan, keceriaan dan kecintaan. Ini merupakan rahmat bagi semesta alam. Aku merindui sang pelangi di mana sang pelangi itu yang sering memancarkan celupan sirna-sirna Ilahi. Kini tiba saatnya, deraian dan kilauan Islam tidak lagi dapat memisahkan dari menawan hati seorang Muslim. Maka saksikanlah, bahawa aku seorang Muslim!

"... Kau belum tahu yang aku mahu. Dan kau tidak tahu apa yang Allah mahu. Sedang aku melakukan apa yang Dia mahu. The show must go on! Baca buku ini agar kau tahu apa yang Allah mahu!" (Yoyoh Yusroh, Ibu dari 13 putra, Anggota DPR RI).

"Ini buku yang mencerdaskan dan mencerahkan. Ditulis dengan bahasa yang halus dan indah. Selain mengajak mencintai Islam, buku ini mengajak pembacanya menjadi muslim sejati yang cerdas." (Habiburrahman El Shirazy, Penulis Novel 'Ayat-ayat Cinta').

"Seorang muslim tak boleh malu menunjukkan identitinya walau terpaksa harus berhadapan dengan tuduhan 'teroris' atau lebih buruk dari itu. Buku ini membawa anda lebih Pe-De sebagai muslim." (Fauzan Al-Anshari, Ketua Dept Data dan Informasi Majelis Mujahiddin Indonesia).

"...Sungguh, buku ini sarat akan perenungan yang kontributif bagi setiap langkah kehidupan. Selamat menikmati." (Cahyadi Takariawan, Ketua Wilda DPP PKS).

Saksikanlah Bahawa Aku Adalah Seorang Muslim...

Di mana aku inginkan, beraqidahkan Islam sesuai dengan pemahaman salafus soleh..
Di mana akan ku ikuti kuliyah-kuliyah ilmu yang penuh dalil Al-Quran dan hadis di dalamnya..
Di mana aku ingin agar Islam ini tertegak di seluruh aspeknya..
Di mana akan ku ikuti usrah-usrah dan halaqah-halaqah ilmu penuh menceritakan keperibadian Nabi Junjungan Muhammad S.A.W...
Di mana aku ingin benar agar khilafah Islam berdiri tegak beserta syari'atnya..
Di mana aku ingin benar memakmurkan masjid-masjid dan mengajak agar lelaki-lelaki Islam memakmurkan juga masjid-masjid mereka..

Di mana aku ingin sekali berada dalam golongan-golongan yang Nabi juga sudah menceritakan bahawa di antara 73 golongan tersebut ada satu golongan yang tetap menjalankan ajaran agama Islam ini sesuai dengan syariat yang benar, tanpa menambah, dan menguranginya.

Setiap golongan mempunyai ciri khasnya tersendiri dan bagaimanakah ciri-ciri golongan yang dijamin oleh Nabi S.A.W. sebagai golongan yang benar dan selamat itu ? Inilah ciri-cirinya :

1) Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala perkara khususnya ketika terjadi perbezaan pendapat.

Allah berfirman :
“Maka jika kalian berbeza pendapat dalam satu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari Akhirat”( Surah An-Nisa : 59 )

2) Memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang tidak difahami sesuai dengan peribadinya.

Allah berfirman :
“Generasi pertama sahabat muhajirin dan anshor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meredhai mereka dan merekapun redha kepada Allah dan Allah siapkan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar”( Surah At-Taubah : 100 )

3) Tetap beristiqomah di atas kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah walaupun dihina dan dijauhi oleh masyarakatnya,

Rasulullah S.A.W. bersabda :
“Akan senantiasa ada sekelompok orang daripada umatku yang terang-terangan di atas kebenaran, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka sampai datang perintah Allah (angin dingin yang mencabut nyawa setiap orang yang memiliki keimanan menjelang Qiamat)”( Hadis Riwayat Imam Muslim )

4) Tidak bertaqlid kepada madzhab atau tokoh tertentu tetapi melihat dalil yang dipakainya. Apabila sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, diterima. Apabila tidak, maka ditolak sesiapapun yang mengucapkannya.

Imam Malik Rahimahullah berkata :
“Setiap orang boleh diambil ucapannya dan boleh ditolak kecuali Nabi S.A.W.”
( Minhaj Al-Firqoh An-Najiyah : 10 )

5) Tidak pilih-pilih syari'at, semua perintah Allah dan Rasul-Nya dilaksanakan semampunya dan semua larangan ditinggalkan tanpa terkecuali.

Allah S.W.T. berfirman :
“Apa saja yang dibawa oleh Rasul untuk kalian maka ambillah dan apa saja yang dilarang maka tinggalkanlah”( Surah Al-Hasyr : 7 )

6) Hanya menggunakan hadis–hadis sahih dan tidak menggunakan hadis–hadis dhoif (lemah) dan maudhu’ (palsu), kerana yang dhoif (lemah) dan maudhu’ (palsu) itu merupakan bentuk pendustaan atas nama Rasulullah S.A.W..

Baginda S.A.W. bersabda :
“Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah menempati tempat duduknya di neraka”( Hadis Riwayat Imam Muslim dan lainnya )

7) Menegakkan seluruh jenis tauhid dan memberantas segala jenis syirik kerana ini adalah intipati dakwah para Nabi dan Rasul .

Allah S.W.T. berfirman :
“Sesungguhnya Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyeru (kepada umatnya) beribadahlah hanya kepada Allah ( tauhid ) dan jauhilah sembahan selain daripada Allah ( syirik )”( Surah An-Nahl : 36 )

Menegakkan Sunnah ( ajaran Rasulullah S.A.W. ) dan membenteras segala jenis kebid’ahan (kesesatan atau perkara yang diada-adakan),

Rasulullah bersabda :
“Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk setelah aku, gigitlah dengan gigi geraham ( pegang erat-erat dan jauhilah perkara-perkara baru yang tidak diajarkan agama kerana hal itu bid’ah dan setiap yang bid’ah itu adalah sesat )”
(Hadis Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah disahihkan oleh syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami’ )

9) Mendidik generasi umat dengan pendidikan yang sesuai dengan pendidikan Rasulullah S.A.W. dan para sahabatnya.

10) Giat menuntut ilmu syari'at kerana mereka yakin dengan ilmu ini dapat mengetahui dan mencontohi segala ajaran Rasulullah S.A.W. secara terperinci.


Demi Allah, tidaklah saya dapati ciri-ciri golongan yang benar tersebut melainkan pada mereka yang menamakan dirinya sebagai golongan Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

Sungguh!!! Di dalam golongan ini terdapat metode dan cara memahami Islam yang lengkap dan sesuai dengan sumber aslinya tanpa menambah ataupun mengurangi sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad S.A.W., Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para imam dan para ulama' yang benar kesemuanya.

“Saksikan Bahawa Aku Seorang Muslim”

Kalimat ini mengandungi kata ikrar bahawa diriku adalah seorang yang mengakui beragamakan Islam maka seharusnya aku akan terus melaksanakan segala ajaran yang terkandung di dalam Islam kesemuanya, yang sesuai dengan Islamnya Nabi Muhammad S.A.W., Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, Islamnya Umar Al-Khattab, Islamnya Uthman Al-'Affan, Islamnya 'Ali Karramallahu Wajhah dan Islamnya para ulama' yang mengikuti jejak langkah mereka.

Aku yakin bahawa tidak ada jalan lain untuk aku hidup kecuali dengan cara hidup Islam tonjolkan dengan meniti manhaj Ahli Sunnah Wal Jama'ah dan manhaj ini tidak akan terpesong sama sekali.

0 bisik bicara untuk @NjaNG: